BRUTALITAT POLICIAL

 

brutalitat-policial-psicologiapsicologic1 És possible que un agent de policia “normal” (sense cap trastorn ni tret violent) pugui arribar a exercir maltractaments sobre un detingut ?

Per trobar respostes a aquestes preguntes, als psicòlegs de Psicòleg Barcelona ens resulta interessant estudiar l’experiment que el 1971 va realitzar Philip Zimbardo, psicòleg social de la Universitat de Stanford, per estudiar com en determinades situacions que faciliten l’anonimat, com per exemple a l’interior d’un grup, els subjectes són capaços de manifestar una gran quantitat de comportaments hostils i fins i tot, agressius. Per estudiar aquest fenomen, van dissenyar un experiment les conseqüències van ser més enllà de la seva preocupació inicial i que van haver d’aturar per por a les possibles conseqüències, ja que no se sentien capaços de controlar-lo.

En paraules del mateix Philip Zimbardo:

agressio-policia-barcelona“Al cap de sis dies vam haver de clausurar la nostra presó fictícia perquè el que vam veure ens va espantar. La majoria dels subjectes ( i fins i tot nosaltres mateixos ) no distingia amb claredat on acabava la realitat i on començaven els papers. Gairebé tots s’havien tornat realment presos o guàrdies, sense poder separar amb claredat entre la representació del paper i ells mateixos. A la pràctica, tots els aspectes del seu actuar, pensar o sentir canviar dramàticament.”

 

psicologic1 Veure l’experiment de Philip Zimbardo: La Presó de Stanford

psicologic1 Exemples de brutalitat policial