CONFORMISME O INFLUÈNCIA SOCIAL

 

psicologic1 Ens deixem influir pels altres ?

La conformitat (també anomenada “influència social”) és el motiu pel que una persona canvia les seves accions com a resultat de la pressió d’una altra o d’un grup. Els psicòlegs de Psicòleg Barcelona considerem que aquest fenomen es habitual en la vida de tots i ens sentim propers a les explicacions de Kelman ( 1971 ), qui distingeix tres formes d’influència social o conformitat:

Submissió: mostrar-se d’acord amb l’origen de la influència per por al rebuig o al càstig.

Identificació: mostrar-se d’acord pel desig de sentir-se membre del grup.

Interiorització: mostrar-se d’acord per la creença que l’origen de la influència té raó.

 

psicologic1 Per què no som capaços d’actuar segons els nostres valors o creences, si aquests s’oposen als del grup ?

conformisme-influencia-socialComo es pot concloure després dels resultats dels experiments d’Asch, sembla evident que “els altres” constitueixen una important mesura per a la nostra percepció. Durant aquests experiments, només aquelles persones que confiaven plenament en el seu judici i aquelles que creien que pel bé de l’experiment havien de dir amb sinceritat el que veien, van aconseguir sostreure la conformitat que la situació exigia. Però ni el subjecte més independent i confiat de tots va ser capaç de fer-ho tranquil•lament i de quedar-se indiferent en una situació així. Per aquest motiu, probablement el resultat més espectacular no és que el 81% de les persones en algun moment de l’experiment es conformés, sinó que el 100% de subjectes no van ser capaços de viure la situació sense experimentar una gran tensió. No podem actuar com si els altres no existissin sense que això tingui un elevat cost.

 

psicologic1 Per què es genera una tensió tan alta fins al punt que la majoria dels subjectes decideix mentir ?

Perquè es tracta d’un conflicte entre la norma de no mostrar-se diferent als altres en públic i la norma que considera l’objectivitat com un valor. Per exemple, els subjectes dels experiments d’Asch serien víctimes de la interacció de dues forces:

• De fet, al llarg de la nostra vida hem vist que, en general, els altres estan d’acord amb nosaltres sobre el que veiem o escoltem i no ens ha anat tan malament.

Influència normativa: mostrar acord amb la norma de grup per poder continuar formant part d’aquest i no ser exclòs.