INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA SOCIAL

 


psicologic1 Som tal com hem nascut?

psicologia-social-psicolegLa psicologia social s’oposa a la idea que les persones neixen amb unes característiques que les defineixen per a la resta de la seva vida, i considera que les circumstàncies socials tenen un pes decisiu en la nostra manera de ser i de pensar.

La psicologia social s’interessa per la manera com els nostres sentiments i conductes estan influïts i determinats per altres persones i per certs contexts socials. Aquesta influència es pot produir mitjançant interaccions cara a cara en què dues persones s’influeixen mútuament, a partir d’una interacció no directa, com la que es dóna entre els polítics i els seus votants, i fins i tot aquelles interaccions que no són mútues i que donen en una sola direcció, com succeeix per exemple en el cas de la publicitat.

 

psicologia-social-barcelona

 

Els psicòlegs de Psicòleg Barcelona considerem que la persona és inseparable de les seves circumstàncies, no es pot separar la part psicològica de l’aspecte social. S’insisteix en la dificultat que existeix per distingir el que anomenem “social” dels que anomenem “psicològic”, i es considera que aquests dos aspectes són inseparables.

 

psicologic1 La psicologia social presenta tres grans enfocaments:

– Psicologia social psicològica (PSP)

– Psicologia social sociològica (PSS)

– Psicologia social construccionista (PSC)

 

psicologic1 Des d’aquestes diferents perspectives (PSC, PSS i PSC), han sorgit diferents orientacions teòriques de la psicologia social. A continuació es mostren les més significatives:

– Interaccionisme simbòlic

– Socioconductisme

– Orientació psicoanalítica

– La Gestalt i el sociocognitivisme

– El socioconstruccionisme

 

•   Vídeo recomanat: Poder de la situació  

*Bibliografía: Ibáñez, Tomás (2003) (Coord.) Introducció a la psicologia social. Barcelona: Editorial UOC.