TIPUS DE PERSONALITAT

 

personalitat-psicolegs-barcelona

psicologic1 Per definir “que és la personalitat” i els diferents tipus i trastorns d’aquesta, els psicòlegs de Psicòleg Barcelona prenem el concepte de personalitat segons el model de classificació de Millon i del DSM-IV-TR :

– El Grup A inclou els trastorns paranoic, esquizoide i esquizotípic de la personalitat. Els subjectes amb aquests trastorns solen semblar rars o excèntrics. Mostren un patró penetrant anormal de cognició (per exemple sospita i/o llenguatge estrany) i de relació amb els altres (aïllament).

– El Grup B inclou els trastorns antisocial, límit, histriònic i narcisista de la personalitat. Els subjectes amb aquests trastorns solen semblar dramàtics, emotius i/o inestables. Mostren un patró penetrant de violació de les normes socials (per exemple conducta criminal), comportament impulsiu, emotivitat excessiva i grandiositat. Sovint presenta acting-out (exteriorització dels seus trets) portant a rebequeries, comportaments abusius i arrencades de ràbia.

– El Grup C inclou els trastorns per evitació, per dependència i obsessiu-compulsiu de la personalitat. Els subjectes amb aquests trastorns solen semblar ansiosos o temorosos. Mostren un patró penetrant de temors anormals, incloent relacions socials, separació i necessitat de control.

 

millon-psicoleg-barcelona

psicologic1 Theodore Millon (veure biografia) és un psicòleg nord-americà pioner en la investigació sobre la personalitat. Dirigeix des de 2001 l’Institut per a Estudis Avançats sobre la Personalitat i la Psicopatologia a Florida. És autor d’una trentena de llibres i de més de 200 articles. Va ser premiat l’any 2003 per l’Associació Americana de Psicòlegs per la seva carrera professional i la Fundació Americana de Psicologia va instituir el Premi Theodore Millon per a investigadors de la personalitat.

Millon, que ha exercit una rellevant influència en la investigació i la pràctica clínica prioritzant l’estudi de la personalitat com a pas previ al tractament de les malalties psíquiques, és l’autor de la teoria de l’aprenentatge biosocial de la personalitat (base d’una sèrie d’inventaris clínics – “Millon Clinical Intentories”). Millon va ser dels primers psicòlegs a reclamar una psicoteràpia personalitzada d’acord amb les exigències del pacient de manera que aquesta s’ajustés als seus interessos individuals i socials. S’ha mostrat sempre, a més, crític amb l’ús indiscriminat dels psicofàrmacs.

 

psicologic1 Definició de personalitat:

Per Millon la personalitat és un sistema de desenvolupament (maneres de processar la informació) influït per variables biològiques i ambientals, que condicionen de forma individual la manera en què la persona s’enfronta a l’entorn.

Per aquest autor, la personalitat es pot comprendre millor com un sistema adaptatiu amb àmbits estructurals i funcionals; l’estructura s’articula al voltant de metes motivacionals, maneres cognitives i comportaments interpersonals, constituïts per diferents dimensions bipolars.

 

psicologic1 Característica de la personalitat:

La continuïtat sindròmica és el concepte pel qual considera que la personalitat es distribueix al llarg d’un continu, on la personalitat normal se situa en un extrem i el trastorn en un altre. Això vol dir que no hi ha una línia que separi la normalitat de l’anormalitat (patologia), ja que aquesta té les mateixes característiques que el funcionament normal:

La normalitat i la patologia són conceptes relatius : són cotes arbitràriament establertes dins d’un continu o gradient. La psicopatologia va modelant d’acord amb els mateixos processos i principis que intervenen en el desenvolupament i aprenentatge normals. No obstant això, a causa de les diferències de característiques específiques, cronologia, intensitat o persistència de determinades influències, alguns individus arriben actituds caracteritzades per una deficient capacitat d’adaptació, mentre que altres no les arriben “.

Millon, T. (1976). Psicopatologia moderna. Enfocament biosocial dels aprenentatges erronis i dels disfuncionalismes.

 

psicologic1 Concepte de trastorn de personalitat:

Des d’aquesta perspectiva es considera que el trastorn de personalitat és una incapacitat de la personalitat per enfrontar-se a les dificultats de la vida.

millon-psicologo-barcelona

 

psicologic1 Característiques del trastorn de personalitat:

– Provoca problemes d’adaptació amb resultats negatius

– Tendeix a caure en cercles repetitius amb conseqüències negatives

– És inestable davant les situacions difícils.

 

psicologic1 Fonaments de la teoria de Millon:

La teoria de Millon es fonamenta en dues teories: model biosocial (1) i model evolutiu (2).

1) Model biosocial: explica els estils de relacions interpersonals a partir dels factors biològics (innats) i socials (experiències).

Des d’aquesta perspectiva, es distingeixen dues dimensions principals per a l’aprenentatge d’estratègies d’afrontament de dificultats (conducta operant) i l’assoliment de reforços:

Patró de conducta operant:

– Els individus que busquen activament el reforç són individus tendeixen a l’acció, buscant objectius i reforços concrets (actiu).

– Els individus passius són bàsicament reactius, esperant que l’entorn els proporcioni el reforç (passiu)

 

millon-barcelona-psicologiaFonts de reforç:

– Els que busquen el reforç de manera independent confien en si mateixos i busquen el reforç en les seves pròpies metes personals (independent).

– Els que busquen el reforç de manera dependent confien que els altres li proporcionin el reforç (dependent).

– Els que busquen el reforç de manera ambivalent no estan segures de buscar el reforç en si mateixes o en els altres (ambivalent).

– Els que busquen el reforç de manera desvinculada, en realitat no busquen cap reforç, només apartar-se dels altres i no tenen aspiracions personals (desvinculat).

En el següent quadre es mostra el resultat esperat de la combinació dels patrons de conductes amb els diferents tipus de fonts de reforç:

millon

 

2) Model evolutiu: des de la perspectiva d’aquest model es considera que la personalitat està definida per l’estil de funcionament adaptatiu a l’entorn. Es considera anormal aquella personalitat que té dificultats d’adaptació.TIPUS DE PERSONALITAT


GRUP A:

psicologic1  Personalitat paranoide:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat esquizoide:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat esquizotípica:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

GRUP B:

psicologic1  Personalitat narcisista:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat antisocial:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat límit:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat histriònica:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

GRUP C:

psicologic1  Personalitat depenent:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat obsesiva-compulsiva:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat evitativa:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples