CRITERIS PERSONALITAT ANTISOCIAL

 

A. Un patró general de menyspreu i violació dels drets dels altres que es presenta des de l’edat de 15 anys, com ho indiquen tres (o més) dels següents ítems:

(1) fracàs per adaptar-se a les normes socials pel que fa al comportament legal, com ho indica el perpetrar repetidament actes que són motiu de detenció
(2) deshonestedat, indicada per mentir repetidament, utilitzar un àlies, estafar altres per obtenir un benefici personal o per plaer
(3) impulsivitat o incapacitat per planificar el futur
(4) irritabilitat i agressivitat, indicats per baralles físiques repetides o agressions
(5) despreocupació imprudent per la seva seguretat o la dels altres
(6) irresponsabilitat persistent, indicada per la incapacitat de mantenir un treball amb constància o de fer-se càrrec d’obligacions econòmiques
(7) falta de remordiments, com ho indica la indiferència o la justificació de l’haver danyat, maltractat o robat a altres

B. El subjecte té almenys 18 anys.

C. Existeixen proves d’un trastorn disocial (v. pàg. 94) que comença abans de l’edat de 15 anys.

D. El comportament antisocial no apareix exclusivament en el transcurs d’una esquizofrènia o un episodi maníac.TIPUS DE PERSONALITAT


GRUP A:

psicologic1  Personalitat paranoide:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat esquizoide:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat esquizotípica:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

GRUP B:

psicologic1  Personalitat narcisista:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat antisocial:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat límit:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat histriònica:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

GRUP C:

psicologic1  Personalitat depenent:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat obsesiva-compulsiva:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat evitativa:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples