CARACTERÍSTIQUES PERSONALITAT DEPENENT

Característica principal: Una necessitat profunda i excessiva de ser cuidat, el que condueix a una conducta enganxosa i de submissió ja temors de separació

 

Estil de personalitat lliurat:

♦ Les seves necessitats són les dels altres

♦ És feliç si els altres són feliços

♦ S’entrega a la cura dels altres i això és el que li dóna sentit a la seva vida

 

Són subjectes passius que depenen en excés dels altres:

♦ Sóc feble i necessito ajuda

♦ Estic indefens / a quan estic sol / a

♦ El pitjor seria que em abandonessin

♦ SI no em volen, seré sempre desgraciat / a

♦ No he de fer res que ofengui a la persona que em dóna suport o em sustenta

♦ Estic bàsicament sol / a – a menys que pugui unir-me a una persona més forta

♦ He de aconseguir que una relació arribi a ser tan Intima com sigui possible

♦ Necessito els altres perquè m’ajudin a prendre decisions i em diguin el que fer

 

Visió d’un mateix:

♦ Feble, necessitat

♦ Indefens, incompetent

 

Visió dels altres:

♦ Persones que cuiden, que donen suport

♦ competents

 

Estratègia principal:

♦ Cultiva les relacions de dependènciaTIPUS DE PERSONALITAT


GRUP A:

psicologic1  Personalitat paranoide:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat esquizoide:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat esquizotípica:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

GRUP B:

psicologic1  Personalitat narcisista:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat antisocial:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat límit:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat histriònica:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

GRUP C:

psicologic1  Personalitat depenent:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat obsesiva-compulsiva:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat evitativa:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples