CRITERIS PERSONALITAT ESQUIZOIDE

 

A. Un patró general de distanciament de les relacions socials i de restricció de l’expressió emocional en el pla interpersonal, que comença al principi de l’edat adulta i es dóna en diversos contextos, com ho indiquen quatre (o més) dels següents punts :

(1) ni desitja ni gaudeix de les relacions personals, inclòs el formar part d’una família
(2) escull gairebé sempre activitats solitàries
(3) té escàs o cap interès a tenir experiències sexuals amb una altra persona
(4) gaudeix amb poques o cap activitat
(5) no té amics íntims o persones de confiança, a banda dels familiars de primer grau
(6) es mostra indiferent als afalacs o les crítiques dels altres
(7) mostra fredor emocional, distanciament o aplanament de la afectivitat

B. Aquestes característiques no apareixen exclusivament en el transcurs d’una esquizofrènia, un trastorn de l’estat d’ànim amb símptomes psicòtics o altre trastorn psicòtic i no són degudes als efectes fisiològics directes d’una malaltia mèdica.TIPUS DE PERSONALITAT


GRUP A:

psicologic1  Personalitat paranoide:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat esquizoide:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat esquizotípica:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

GRUP B:

psicologic1  Personalitat narcisista:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat antisocial:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat límit:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat histriònica:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

GRUP C:

psicologic1  Personalitat depenent:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat obsesiva-compulsiva:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat evitativa:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples