CRITERIS PERSONALITAT ESQUIZOTÍPICA

 

A. Un patró general de dèficit socials i interpersonals associats a malestar agut i una capacitat reduïda per a les relacions personals, així com distorsions cognoscitives o perceptives i excentricitats del comportament, que comencen al principi de l’edat adulta i es donen en diversos contextos, com ho indiquen cinc (o més) dels següents punts:

(1) idees de referència (excloses les idees delirants de referència)

(2) creences rares o pensament màgic que influeix en el comportament i no és consistent amb les normes subculturals (p. ex., Superstició, creure en la clarividència, telepatia o «sisè sentit», en nens i adolescents, fantasies o preocupacions estranyes )

(3) experiències perceptives inhabituals, incloses les il · lusions corporals

(4) pensament i llenguatge rars (p. ex., Vague, circumstancial, metafòric, sobreelaborado o estereotipat)

(5) suspicàcia o ideació paranoide

(6) afectivitat inapropiada o restringida

(7) comportament o aparença rara, excèntrica o peculiar

(8) falta d’amics íntims o desconfiança a part dels familiars de primer grau

(9) ansietat social excessiva que no disminueix amb la familiarització i que tendeix a associar-se amb els temors paranoides més que amb judicis negatius sobre un mateix

B. Aquestes característiques no apareixen exclusivament en el transcurs d’una esquizofrènia, un trastorn de l’estat d’ànim amb símptomes psicòtics o altre trastorn psicòtic o d’un trastorn generalitzat del desenvolupament.TIPUS DE PERSONALITAT


GRUP A:

psicologic1  Personalitat paranoide:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat esquizoide:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat esquizotípica:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

GRUP B:

psicologic1  Personalitat narcisista:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat antisocial:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat límit:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat histriònica:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

GRUP C:

psicologic1  Personalitat depenent:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat obsesiva-compulsiva:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat evitativa:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples