CRITERIS TRASTORN OBSESSIU-COMPULSIU (TOC)

A. Es compleix per a les obsessions i les compulsions:

Les obsessions es defineixen per (1), (2), (3) i (4):

(1) pensaments, impulsos o imatges recurrents i persistents que s’experimenten en algun moment del trastorn com intrusos i inadequats, i causen ansietat o malestar significatius

(2) els pensaments, impulsos o imatges no es redueixen a simples preocupacions excessives sobre problemes de la vida real

(3) la persona intenta ignorar o suprimir aquests pensaments, impulsos o imatges, o bé intenta neutralitzar mitjançant altres pensaments o actes

(4) la persona reconeix que aquests pensaments, impulsos o imatges obsessius són el producte de la seva ment (i no vénen imposats com en la inserció del pensament)

Les compulsions es defineixen per (1) i (2):

(1) comportaments (p. ex., Rentat de mans, posada en ordre d’objectes, comprovacions) o actes mentals (p. ex., Resar, comptar o repetir paraules en silenci) de caràcter repetitiu, que l’individu es veu obligat a realitzar en resposta a una obsessió o d’acord amb certes regles que ha de seguir estrictament

(2) l’objectiu d’aquests comportaments o operacions mentals és la prevenció o reducció del malestar o la prevenció d’algun esdeveniment o situació negatius; però, aquests comportaments o operacions mentals o bé no estan connectats de forma realista amb allò que pretenen neutralitzar o prevenir o bé resulten clarament excessius

B. En algun moment del curs del trastorn la persona ha reconegut que aquestes obsessions o compulsions resulten excessives o irracionals. Nota: Aquest punt no és aplicable en els nens.

C. Les obsessions o compulsions provoquen un malestar clínic significatiu, representen una pèrdua de temps (suposen més d’1 hora al dia) o interfereixen marcadament amb la rutina diària de l’individu, les seves relacions laborals (o acadèmiques) o la seva vida social.

D. Si hi ha un altre trastorn de l’Eix I, el contingut de les obsessions o compulsions no es limita a ell (p. ex., Preocupacions pel menjar en un trastorn alimentari, arrencada de cabells en la tricotilomanía, inquietud per la pròpia aparença en el trastorn dismòrfic corporal, preocupació per les drogues en un trastorn per consum de substàncies, preocupació per estar patint una greu malaltia en la hipocondria, preocupació per les necessitats o fantasies sexuals en una parafília o sentiments repetitius de culpabilitat en el trastorn depressiu major).

E. El trastorn no es deu als efectes fisiològics directes d’una substància (p. ex., Drogues, fàrmacs) o d’una malaltia mèdica.TIPUS DE PERSONALITAT


GRUP A:

psicologic1  Personalitat paranoide:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat esquizoide:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat esquizotípica:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

GRUP B:

psicologic1  Personalitat narcisista:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat antisocial:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat límit:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat histriònica:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

GRUP C:

psicologic1  Personalitat depenent:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat obsesiva-compulsiva:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples

psicologic1  Personalitat evitativa:

Criteris diagnòstics
Característiques
Exemples